Foto de la devesa de Joan Pere

Des de el dia 30/4 fins al 28/5 del 2018 està oberta la presentació de fotos.

L’entrega de Premis serà el dia 8 de juny a les 19h a l’Espai Cívic La Rosaleda

Bases del concurs 2018

1.- La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona aficionada a la fotografia. Hi hauran dues categories INFANTIL ( fins a 12 anys) i GENERAL ( més de 12 anys).

2.- Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre. No s’acceptaran fotomuntatges que distorsionin la realitat.

3.- El tema del concurs és el RETRAT. dins l’entorn de la Devesa.

4.- Les fotografies han de ser inèdites ( no presentades en cap altre concurs).

5.- Les fotografies s’han de presentar en format JPGE. l han de tenir una resolució per a poder ser impreses en un full DIN-A4 amb un màxim de 4 Megabytes.

6.– Els treballs es podran lliurar del 30 d’abril fins al 28 de maig de 2018 (ambdues incloses) a la següent adreça: agfagironagmail.com i s’identificaran amb el nom i cognom del concursant i categoria a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat del concursant.

7.- Hi haurà un primer. segon i tercer premi per a les dues categories i si el jurat ho considera una menció especial comuna per ambdues categories.

8.- Cada participant podrà optar a un sol premi.

9.- Les fotografies premiades seran exposades a l’Espai cívic de la Rosaleda del 8 de juny fins al 18 de juny de 2018.

10.- Les fotografies premiades s’inclouran en el Calendari de l’Associació de Veïns Devesa-Güell.

11.- S’exposaran les millors trenta fotografies a criteri del jurat.

12.- El Jurat estarà format per integrants de la Plataforma Salvem La Devesa i d’AGFA (Associació Gironina de Fotografia ). El fallo del jurat. que serà públic. serà el divendres 8 de juny a l’Espai cívic la Rosaleda.

13.- El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

14.- El veredicte serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats. L’entrega de premis serà el dia 8 de juny a les 19h a l’Espai cívic La Rosaleda.

15.- Les fotografies presentades quedaran a disposició de les entitats organitzadores per a futures publicacions i difusió. sense cap ànim de lucre. Tots els participants podran recollir les seves fotografies una vegada acabada l’exposició de la mateixa.

16.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta. inpel·lablement. pel jurat.

17.-La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.