Entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

Entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

El passat dimecres 1 de desembre es va celebrar al Centre Cultural de La Mercè de Girona l’entrega de premis del 5è Concurs de Fotografia La Devesa Premi La Fulla d’Or.

Amb gran afluència de públic es va fer entrega dels premis en les categories Infantil, General i Denúncia.

Categoria Infantil:
1r premi Marwan Etovil
2n premi Sallymatou Sanneh
3r premi Juan Carlos Alves Megia

Categoria General:
1r premi Eduard Martinell Miera
2n premi Maria Fernanda Pita
3r premi Irina Shavanova

Categoria Denúncia:
1r premi Diego Corcho

L’expectació va ser màxima doncs molts dels premiats estaven presents i varen poder rebre els premis de mans dels presidents de les tres associacions organitzadores, la Plataforma Cívica Salvem La Devesa “Amics de La Devesa”, l’AGFA Associació Gironina de Fotografia i l’Associació de Veïns Devesa-Güell, així com d’alguns dels patrocinadors.

Aquest anys tant els premis en metàl·lic com els premis en regals de part dels patrocinadors del concurs van superarà les expectatives dels premiats.

Després de l’entrega de premis es va poder fer una visita el claustre del Centre Cultural de La Mercè gaudint de una bona conversa i una copa de cava.

Us esperem el proper any amb més fotos.
Ja podeu començar a fer fotos pel 6è Concurs de Fotografia de La Devesa Premi La Fulla d’Or

Salut a tots

Foto guanyadora categoria general
Autor: Eduard Martinell

Foto guanyadora categoria infantil
Autor: Marwan Etovil

Foto guanyadora categoria denúncia
Autor: Diego Corcho

5è Concurs Fotogràfic  La Fulla d’Or

5è Concurs Fotogràfic La Fulla d’Or

Convocat el

5è CONCURS FOTOGRAFIC de LA DEVESA

“LA FULLA D’OR“

 

Envia’ns les fotografies del 15 de setembre al 31 d’octubre del 2021 a agfagirona@gmail.com

exposició de l’1 de desembre al 20 de desembre

Entrega de premis l’1 de desembre al Centre Cultural La Mercè

Bases del concurs 2021

1.- PARTICIPACIÓ:

La Plataforma Cívica Salvem La Devesa, l’Associació Gironina de Fotografia ( AGFA) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell organitzen el 5è concurs de Fotografia premi “La Fulla d’Or”.
La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona aficionada a la fotografia. Hi hauran tres categories : INFANTIL (fins a 12 anys inclosos), GENERAL (a partir de 13 anys) i DENÚNCIA (sense límit d’edat)

2.- OBRES

Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre en cada categoria que participi.
Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat abans en cap altre concurs, web o altre medi digital o imprès.
No podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà.
No s’acceptaran fotomuntatges que distorsionin la realitat.

3.- TEMÀTICA

El tema del concurs és el Parc de La Devesa de Girona en tots els seus àmbits. Les fotografies han de fer-se dins l’entorn del Parc de La Devesa de Girona.

4.- PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG i han de tenir una resolució per a poder ser impreses en un full A4 amb un màxim de 4 Megabytes

5- LLIURAMENT

Les fotografies es podran lliurar del 15 de setembre fins al 31 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos) a la següent adreça: agfagirona@gmail.com i s’identificaran amb el nom i cognom del concursant i categoria/es a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat del concursant.

6-PREMIS

Hi haurà un primer, segon i tercer premi per a les categories GENERAL i INFANTIL i un premi únic per la categoria DENÚNCIA.
Els premiats de totes les categories rebran el trofeu “ La Fulla d’Or “, a més de diferents obsequis dels patrocinadors.
El primer premi GENERAL i el DENUNCIA rebran un premi econòmic de 150 euros cadascun.
Cada participant no podrà guanyar més d’un premi.
Les fotografies premiades i les quaranta millors a criteri del jurat, seran exposades al Centre Cultural de La Merçè de l’1 al 20 de desembre del 2021..
La fotografia guanyadora de la categoria GENERAL serà la portada del cartell de la propera edició.

7.- JURAT

El Jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i per representants de la Plataforma Salvem La Devesa, l’AGFA ( Associació Gironina de Fotografia ) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

8.- VEREDITCE/ENTREGA DE PREMIS

El veredicte del jurat será públic i inapel-lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats, i al públic en general, el mateix dia de l’entrega de premis. L’acte d’entrega de premis serà el dia 1 de desembre del 2021 al Centre Cultural de La Mercè de Girona a les 19h.

9.- DRETS D’AUTOR

Les entitats organitzadores podran fer ús de les fotografies presentades, previ consentiment dels autors, per a futures publicacions i/o difusió en qualsevol tipus de suport i mitjà. Els participants no podran reclamar drets d’autor sobre les fotografies presentades en aquest concurs.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors de les fotografies presentades, i de que no existeixen drets a tercers.
Els participants es faran càrrec dels drets d’imatge de les persones que puguin sortir a les fotografies.
Tots els participants podran recollir les seves fotografies en paper a l’Espai Cívic de la Rosaleda de Girona, una vegada acabada l’exposició de les mateixes. El termini màxim de recollida será el 31 de gener de 2022.
Els autors donen el seu consentiment perquè les fotografies , nom, edat, correu electrònic i altres dades personals siguin lliurades a Plataforma Cívica Salvem La Devesa, amb la finalitat que aquesta
entitat pugui utilitzar les seves dades personals per enviar informació d’aquest i d’altres concursos que puguin ser del seu interès.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel.lablement, pel jurat.
Si degut a les especials circumstàncies que estem vivint, arran de la Covid-19, no es pogués realitzar el lliurament de premis en la data i hora indicada en aquestes bases, l’organització proposarà una altra data tan aviat com sigui possible .
La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.