5è Concurs Fotogràfic  La Fulla d’Or

5è Concurs Fotogràfic La Fulla d’Or

Convocat el

5è CONCURS FOTOGRAFIC de LA DEVESA

“LA FULLA D’OR“

 

Envia’ns les fotografies del 15 de setembre al 31 d’octubre del 2021 a agfagirona@gmail.com

exposició de l’1 de desembre al 20 de desembre

Entrega de premis l’1 de desembre al Centre Cultural La Mercè

Bases del concurs 2021

1.- PARTICIPACIÓ:

La Plataforma Cívica Salvem La Devesa, l’Associació Gironina de Fotografia ( AGFA) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell organitzen el 5è concurs de Fotografia premi “La Fulla d’Or”.
La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona aficionada a la fotografia. Hi hauran tres categories : INFANTIL (fins a 12 anys inclosos), GENERAL (a partir de 13 anys) i DENÚNCIA (sense límit d’edat)

2.- OBRES

Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre en cada categoria que participi.
Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat abans en cap altre concurs, web o altre medi digital o imprès.
No podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà.
No s’acceptaran fotomuntatges que distorsionin la realitat.

3.- TEMÀTICA

El tema del concurs és el Parc de La Devesa de Girona en tots els seus àmbits. Les fotografies han de fer-se dins l’entorn del Parc de La Devesa de Girona.

4.- PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG i han de tenir una resolució per a poder ser impreses en un full A4 amb un màxim de 4 Megabytes

5- LLIURAMENT

Les fotografies es podran lliurar del 15 de setembre fins al 31 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos) a la següent adreça: agfagirona@gmail.com i s’identificaran amb el nom i cognom del concursant i categoria/es a la que es presenten al concurs. Un cop rebudes es codificaran per salvaguardar l’anonimat del concursant.

6-PREMIS

Hi haurà un primer, segon i tercer premi per a les categories GENERAL i INFANTIL i un premi únic per la categoria DENÚNCIA.
Els premiats de totes les categories rebran el trofeu “ La Fulla d’Or “, a més de diferents obsequis dels patrocinadors.
El primer premi GENERAL i el DENUNCIA rebran un premi econòmic de 150 euros cadascun.
Cada participant no podrà guanyar més d’un premi.
Les fotografies premiades i les quaranta millors a criteri del jurat, seran exposades al Centre Cultural de La Merçè de l’1 al 20 de desembre del 2021..
La fotografia guanyadora de la categoria GENERAL serà la portada del cartell de la propera edició.

7.- JURAT

El Jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi i per representants de la Plataforma Salvem La Devesa, l’AGFA ( Associació Gironina de Fotografia ) i l’Associació de Veïns Devesa-Güell.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

8.- VEREDITCE/ENTREGA DE PREMIS

El veredicte del jurat será públic i inapel-lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats, i al públic en general, el mateix dia de l’entrega de premis. L’acte d’entrega de premis serà el dia 1 de desembre del 2021 al Centre Cultural de La Mercè de Girona a les 19h.

9.- DRETS D’AUTOR

Les entitats organitzadores podran fer ús de les fotografies presentades, previ consentiment dels autors, per a futures publicacions i/o difusió en qualsevol tipus de suport i mitjà. Els participants no podran reclamar drets d’autor sobre les fotografies presentades en aquest concurs.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors de les fotografies presentades, i de que no existeixen drets a tercers.
Els participants es faran càrrec dels drets d’imatge de les persones que puguin sortir a les fotografies.
Tots els participants podran recollir les seves fotografies en paper a l’Espai Cívic de la Rosaleda de Girona, una vegada acabada l’exposició de les mateixes. El termini màxim de recollida será el 31 de gener de 2022.
Els autors donen el seu consentiment perquè les fotografies , nom, edat, correu electrònic i altres dades personals siguin lliurades a Plataforma Cívica Salvem La Devesa, amb la finalitat que aquesta
entitat pugui utilitzar les seves dades personals per enviar informació d’aquest i d’altres concursos que puguin ser del seu interès.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel.lablement, pel jurat.
Si degut a les especials circumstàncies que estem vivint, arran de la Covid-19, no es pogués realitzar el lliurament de premis en la data i hora indicada en aquestes bases, l’organització proposarà una altra data tan aviat com sigui possible .
La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Exposició de Fotografies a l’Espai Cultural La Mercè.

Exposició de Fotografies a l’Espai Cultural La Mercè.

Entrevista amb Salvador Guardiola vicepresident de la Plataforma Salvem la Devesa

«Un passeig per a La Devesa. Recull de mirades»

«Un passeig per a La Devesa. Recull de mirades»

L’Espai Cultutal La Merçe, ens va acollir en aquesta mostra de «Un passeig per a La Devesa, un recull de mirades» dels 4 anys que porten de concursos de fotografia La Fulla d’Or. Hem volgut ensenyar algunes de les moltes fotografies, mirades, que te aquest Parc de La Devesa, i que al llar d’aquestes quatre edicions ens han fet arribar els concursants.
Varem fer entrega al director del Centre Cultural La Merce, el Sr Josep Ferrer, de la placa distintiva dels Amics del Parc de La Devesa, per la seva amable acogida i exquisita col·laboracio.
Podem veure l’informatiu de TVGi del 16 de desembre on surt la notícia de l’exposició del minuts 17:30m al 19:50 m.

Veure el video en una nova finestra

Guanyadors del 4rt Concurs de fotografia de la Devesa premi La Fulla d’Or 2020

Guanyadors del 4rt Concurs de fotografia de la Devesa premi La Fulla d’Or 2020

Els guanyadors són:

Categoria General: 1r Premi  Xavier Xaubet

2n Premi  Montse Arnau

3r Premi  Albert Guardiola

Categoria Infantil: 1r Premi Laia Fontclara

2n Premi Lucas Cesio

3r Premi Mailén Cesio

Premi Denúncia: Núria Gómez

Montse Arnau, guanyadora del segon premi.

3r. premi per Albert Guardiola

1r premi infantil per Laia Fontclara

2n i 3r premi infantil per Lucas i Mailén Cesio

3r premi infantil per Mailén Cesio

Acció Neteja Voluntària Let’s Clean up Europe al Parc de La Devesa, Ribes del Ter i Fontajau

Acció Neteja Voluntària Let’s Clean up Europe al Parc de La Devesa, Ribes del Ter i Fontajau

Aquest matí de diumenge 20 de setembre, dins l’acció de neteja voluntària en el dia «Let’s Clena up Europe»  amb els nostres amics de la Brigada Activista del Salabret, l’Associació de Veïns de la Devesa-Güell i la Plataforma Salvem La Devesa «Amics del Parc de la Devesa», hem netejat el Parc de La Devesa, les Ribes del Ter i Fontajau.

No us podeu imaginar la quantitat d’objectes de tota mena que malauradament em trovat en espais protegits de la Xarxa 2000 (Ribes del Ter) com en el BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) el Parc de La Devesa de Girona.

El poc civisme per una part i la deixadesa de qui li pertoca cuidar d’aquest espais, fan que ens trovem d’avant d’un espectacle lamentable.

Us convidem a afegir-vos en les properes accions, a tots els que estimeu el Parc de la Devesa.